ReadSoft Documents

Produkt automatizuje zdĺhavý proces triedenia a indexovania dokumentov. Vstupnými kanálmi sú zhromažďované všetky prichádzajúce dokumenty - môže sa jednať o príjem dokumentov v papierovej forme, faxom, e-mailom, v elektronickej podobe vo formáte PDF, atď. - a zahrnuté do spracovania. Automatická klasifikácia a indexovanie znamenajú efektívnejšiu správu naprieč celým podnikom, čo vedie k rýchlejšiemu spracovaniu dokumentov a znižovaniu nákladov.

Softvér číta dokumenty rovnakým spôsobom ako ľudia - pozerá sa po identifikátoroch, ako sú logá, kľúčové slová, kombinácie slov a vzhľad stránok atď. Oproti ľudskému faktoru však môže spracovávať aj čiarové kódy, na základe ktorých sa dá určiť napríklad druh dokumentu alebo do akej skupiny dokument patrí.

Vyťažené dáta sú ľahko prenositeľné do akéhokoľvek ERP systému, archívu, CRM systému a ďalších.

Hlavné benefity produktu ReadSoft Documents:

Další informace: www.readsoft.com.