OpenText Suite for SAP

OpenText Suite for SAP je jedinečný balík, ktorý vám poskytuje možnosť komplexného náhľadu na hodnoty vo vašom podnikaní. Vďaka ľahkej integrácii do vašej firemnej architektúry a možnosti využitia inovatívne stratégie SAP pre hladké prijatie z pohľadu užívateľa vám OpenText Suite for SAP prináša obsah v kontexte bez narušenia jeho životného cyklu od vzniku až po likvidáciu.

Softwarové produkty OpenText Suite for SAP: