OpenText Suite for Microsoft v sebe kombinuje silu platformy Microsoft s hlbokými znalosťami spoločnosti OpenText ak ide o potreby veľkých podnikov v oblasti riadenia podnikových informácií (Enterprise Information Management – EIM).

Tento balík produktov pre prostredie Microsoft pomôže vašej spoločnosti získať kontrolu nad neustále rastúcim množstvom podnikových informácií tým, že vám ponúkne možnosti a funkcie spisovej služby nevyhnutné pre súlad s legislatívou a pre zmierňovanie rizika. Toho je navyše dosiahnuté plnou integráciou bez narušenia produktivity aplikácií SharePoint, Outlook a bez vplyvu na používateľa balíka Office. Špecializované riešenia sa zameriavajú na riešenie konkrétnych problémov v jednotlivých odboroch, ako sú napríklad riadenie právneho obsahu alebo správa podnikového majetku.

Softwarové produkty OpenText Suite for Microsoft:

  • Application Governance & Archiving for Microsoft SharePoint
  • Capture for Microsoft SharePoint
  • Microsoft SharePoint Services for Extended ECM for SAP
  • Regulatory Portal in Financial Services
  • Enterprise Asset Management