OpenText Process Suite je kompletný systém pre automatizáciu procesov a riadenie prípadov, ktorý organizáciám umožňuje zvýšiť svoju agilitu, produktivitu a konkurencieschopnosť. Process Suite je súbor komponentov, ktoré organizáciám umožňujú rýchle vytváranie aplikácií pre prácu s procesmi a pre riadenie prípadov. Jeho súčasťou je platforma OpenText Cordys, aplikácie a prídavné produkty umožňujúce organizáciám navrhovať optimálne prostredie pre automatizáciu procesov a prípadov podľa ich špecifických požiadaviek. Táto platforma zahŕňa podporu pre sociálne siete i mobilné zariadenia, umožňuje nasadenie prostredníctvom cloudu, na fyzickej infraštruktúre aj kombináciu oboch riešení, poskytuje široký súbor možností a nástrojov pre vývoj aplikácií a umožňuje organizáciám vytvárať aplikácie využívajúce širokých možností riadenia podnikových informácií (Enterprise Information Management – EIM) od jedného dodávateľa.

Softwarové produkty OpenText Process Suite:

  • Process Suite Platform
  • Cordys
  • Process Component Library
  • BPM Everywhere
  • Process Experience
  • Cloud Provisioning
  • Process Intelligence
  • ProVision
  • Capture Center