OpenText Information Exchange Suite je súbor riešení v rámci Enterprise Information Management, ktoré uľahčujú efektívnu, bezpečnú a z hľadiska predpisov korektnú výmenu informácií vnútri aj mimo organizácií. Information Exchange Suite poskytuje komplexný balík produktov, ktoré skracujú dobu potrebnú pre dosiahnutie výnosov, a k nemu pridáva riešenie pre dodávateľský reťazec, ktorý rozširuje stratégie riadenia informácií aj do siete obchodných partnerov. Balík obsahuje služby pre zasielanie správ a integráciu B2B, napríklad zabezpečenú poštu, prenos veľkých súborov, fax, EDI a oznamovanie, ktoré umožňujú transakcie medzi ľubovoľnými subjektmi. Balík Information Exchange Suite, ktorý môže byť inštalovaný v cloude, na fyzickej infraštruktúre, alebo v kombinácii oboch týchto riešení, umožňuje firmám zrýchľovať a riadiť spôsoby doručovania informácií.

Softwarové produkty OpenText Information Exchange Suite:

 • Information Exchange Suite Platform
 • B2B Managed Services
 • EDI Trading Grid Messaging Service
 • B2B Integration Software
 • Secure Managed File Transfer
 • Secure Mail
 • Easylink Notifications
 • Fax2Mail
 • RightFax Server
 • RightFax Connect
 • SAP Connector for Production Messaging
 • Document Capture and Management