OpenText Information Exchange Suite

OpenText Information Exchange Suite je súbor riešení v rámci Enterprise Information Management, ktoré uľahčujú efektívnu, bezpečnú a z hľadiska predpisov korektnú výmenu informácií vnútri aj mimo organizácií. Information Exchange Suite poskytuje komplexný balík produktov, ktoré skracujú dobu potrebnú pre dosiahnutie výnosov, a k nemu pridáva riešenie pre dodávateľský reťazec, ktorý rozširuje stratégie riadenia informácií aj do siete obchodných partnerov. Balík obsahuje služby pre zasielanie správ a integráciu B2B, napríklad zabezpečenú poštu, prenos veľkých súborov, fax, EDI a oznamovanie, ktoré umožňujú transakcie medzi ľubovoľnými subjektmi. Balík Information Exchange Suite, ktorý môže byť inštalovaný v cloude, na fyzickej infraštruktúre, alebo v kombinácii oboch týchto riešení, umožňuje firmám zrýchľovať a riadiť spôsoby doručovania informácií.

Softwarové produkty OpenText Information Exchange Suite: