OpenText Experience Suite je komplexný a integrovaný balík produktov pre Customer Experience Management, ktoré poskytujú užívateľsky využiteľné schopnosti pre všetky balíky produktov OpenText. Experience Suite ponúka nástroje umožňujúce vytváranie a správu obsahu dodávaného na web, do sociálnych sietí, mobilných zariadení či pre tlač, a je integrovaný s vývojárskou platformou OpenText AppWorks Enterprise Information Management (EIM), ktorá zabezpečuje užívateľsky využiteľné schopnosti pre všetky balíky produktov OpenText. Integrácia Experience Suite ponúka možnosti od webových a sociálnych služieb cez médiá až po korešpondenčné služby – to všetko v rámci jednej ponuky. Inovácie dostupné v rámci balíka zahŕňajú poskytovanie informácií prostredníctvom viacerých kanálov, atraktívne webové prezentácie, či prostriedky pre prácu so sociálnymi sieťami a zdieľanie.

Softwarové produkty OpenText Experience Suite:

 • Experience Suite Platform
 • Web Experience Management
 • Portal
 • Media Management
 • Tempo Social
 • Customer Communications Management
 • Web Experience Management options
 • Media Management Options
 • Customer Communications Management Options
 • Portal Options
 • Video Services