OpenText Discovery Suite je integrovaný balík produktov pre zisťovanie informácií, ktoré poskytujú funkcie vyhľadávania, analýzy obsahu a zisťovanie informácií pre všetky balíky produktov OpenText. Discovery Suite poskytuje firmám nástroj pre inovácie založené na sociálnej spolupráci a na vyhľadávanie naprieč viacerými rôznymi úložiskami. Organizácie môžu skracovať čas potrebný na dosiahnutie hodnôt tým, že pomocou vyhľadávania a analýz obsahu dokážu identifikovať, riadiť a spravovať hodnotný obsah naprieč svojou Enterprise Information Management architektúrou a túto hodnotu potom znásobí vďaka lepšiemu prístupu, spolupráci a opakovanému využitiu obsahu.

Softwarové produkty OpenText Discovery Suite:

  • InfoFusion Discovery Suite Platform
  • InfoFusion Integration Center
  • Auto-Classification
  • eDiscovery Early Case Assessment
  • Semantic Navigation
  • Federated Query Server