OpenText Content Suite

EIM riešenie OpenText Content Suite je komplexný, integrovaný balík produktov, ktorý zrýchľuje riadenie podnikových informácií (Information Governance), a významnou mierou tak znižuje riziko podniku. Vďaka Content Suite môžu strategickí pracovníci využívať potrebné informácie pre rast spoločnosti a inovácie.

Softvérové produkty OpenText Content Suite ponúkajú: