EIM riešenie OpenText Content Suite je komplexný, integrovaný balík produktov, ktorý zrýchľuje riadenie podnikových informácií (Information Governance), a významnou mierou tak znižuje riziko podniku. Vďaka Content Suite môžu strategickí pracovníci využívať potrebné informácie pre rast spoločnosti a inovácie.

Softvérové produkty OpenText Content Suite ponúkajú:

  • Content Management (správu obsahu) – maximalizuje hodnotu podnikových informácií pre lepšie rozhodovanie, efektivitu a strategický dosah;
  • Records Management (spisovú službu) – zlepšuje preukázateľnosť činností v rámci spoločnosti, zabezpečuje súlad s legislatívou a minimalizuje riziko a náklady na prípadné súdne spory;
  • Archiving (archiváciu) – zavádza stratégiu pre dlhodobú archiváciu a riadenie rizík a zároveň umožňuje udržať náklady pod kontrolou;
  • Capture (obstaranie dát) – zhromažďovanie a interpretácia všetkých foriem obsahu, od papierového po digitálne a z akejkoľvek aplikácie, pri súčasnom zlepšovaní obchodných procesov a kvality dát;
  • E-mail solutions (riešenie pre e-mail) – bezpečné ukladanie a správa e-mailov, zaistenie zhody s internými pravidlami a s rezortnou legislatívou, zatiaľ čo koncoví používatelia majú k dispozícii hladký prístup k firemným dátam;
  • Content-centric applications (aplikácie zamerané na obsah) – riadenie obsahu s vysokou hodnotou prostredníctvom procesov spolupráce za účelom optimalizácie efektivity, zaistenie zhody s internými aj externými predpismi a zníženie nákladov;
  • ECM in the cloud (ECM v cloude) – zníženie nákladov a zvýšenie agility vďaka možnostiam nasadenie vášho ECM v cloude;
  • Platform and developer extensions (rozšírenie platformy a možnosti ďalšieho vývoja) – rozšírenie platformy Content Suite prostredníctvom štandardizovaných API a widgetov uľahčujúcich realizáciu riešení a aplikácií pre prácu s obsahom na mieru.