OT2 je účelovo vyvinuté cloudové prostredie pre podnikové riešenie, ktoré poskytuje prostriedky pre správu informácií, zabezpečenie súladu s legislatívou a integráciu B2B. Vďaka podpore poskytovanej globálne, škálovateľnou a zabezpečenou infraštruktúrou dokáže OT2 poskytnúť základnú platformu technologických služieb a súvisiacich obchodných aplikácií pre priemyselné a obchodné procesy, ktorá je podporovaná komplexnými riadenými cloudovými službami (Managed Cloud Services). OT2 zaistí ročne realizáciu 16 miliárd transakcií, ktoré predstavujú hodnotu 6,5 biliónov USD, uloží 3,5 petabajtov obsahu, integruje 600 000 obchodných partnerov a prináša prospech viac ako 60 000 zákazníkom po celom svete.

Aplikace OT2:

 • Media Management on Demand
 • Case Framework
 • OpenText Core
 • Secure Email
 • Managed File Transfer
 • eInvoice Management
 • Order Management
 • Community Management
 • Transaction Management
 • Fax Services
 • Notifications