NINTEX Workflow pre Project Server

Nintex Workflow pre Project Server poskytuje projektovým manažérom jednoduchý spôsob, ako navrhovať a realizovať pracovné procesy bez nutnosti komplexného a nákladného vývoja. Procesy môžu riadiť životný cyklus projektu či automaticky reagovať na špecifické udalosti v projekte.

Nintex Workflow pre Project Server poskytuje:

Ďalšie informácie: www.nintex.com.