Nintex Workflow pre Project Server poskytuje projektovým manažérom jednoduchý spôsob, ako navrhovať a realizovať pracovné procesy bez nutnosti komplexného a nákladného vývoja. Procesy môžu riadiť životný cyklus projektu či automaticky reagovať na špecifické udalosti v projekte.

Nintex Workflow pre Project Server poskytuje:

  • procesy pre správu dopytov pre zabezpečenie kontroly portfólia;
  • procesy riadené udalosťami, ktoré automatizujú akcie a upozornenia;
  • SharePoint procesy pre kolaboráciu na projekte;
  • webového návrhára vnútri Project Servera podporujúceho drag-and-drop;
  • jednoduché nasadenie a správu;
  • integráciu s Office 365 weby a utilizáciu cloudových služieb cez Nintex Live.

Ďalšie informácie: www.nintex.com.