Nintex Workflow for Office 365 predstavuje silný a intuitívny webový nástroj k tvorbe pracovných postupov pre Office 365. V rukách biznis užívateľov, ale aj IT profesionálov, umožňuje rýchlo a jednoducho automatizovať firemné procesy; od jednoduchého schválenia dovolenky po komplexnú integráciu naprieč externými aplikáciami, cloudovými službami a dátovými zdrojmi.

S Nintex Workflow pre Office 365 môžu užívatelia:

  • automatizovať nasadenie SharePoint webov, kolekcií a ďalších zdrojov;
  • priradiť a sledovať tickety v IT help desku či systému pre podporu zákazníkov;
  • získavať a publikovať obsah v úložiskách tretích strán;
  • sledovať sociálne siete;
  • spravovať žiadosti o dovolenky a účtenky za výdavky;
  • sledovať a upravovať tlačové vyhlásenia;
  • spravovať návrhy rozpočtu a ich schvaľovanie.

Ďalšie informácie: www.nintex.com.