Nintex Forms je riešenie, ktoré umožňuje tvorbu formulárov pre SharePoint rýchlo a jednoducho. Formuláre sú optimalizované pre štandardné webové prehliadače aj pre stále rozšírenejšie mobilné zariadenia. Integrácia s Nintex Workflow umožňuje automatizáciu biznis procesov a prináša rozšírené možnosti pre SharePoint aplikácie.

Nintex Forms umožňuje:

  • rýchly a jednoduchý návrh formulárov;
  • automatické generovanie formulárov pre podporu business aplikácií;
  • rozšírené možnosti prístupu u externých užívateľov bez zmeny konfigurácie firewallu;
  • prístup k formulárom kedykoľvek a odkiaľkoľvek;
  • spoluprácu s kľúčovými business procesmi online aj offline;
  • integráciu s Nintex Workflow.

Další informace: www.nintex.com.