NINTEX Forms

Nintex Forms je riešenie, ktoré umožňuje tvorbu formulárov pre SharePoint rýchlo a jednoducho. Formuláre sú optimalizované pre štandardné webové prehliadače aj pre stále rozšírenejšie mobilné zariadenia. Integrácia s Nintex Workflow umožňuje automatizáciu biznis procesov a prináša rozšírené možnosti pre SharePoint aplikácie.

Nintex Forms umožňuje:

Další informace: www.nintex.com.