Montrium Connect Platform

Montrium Connect je platforma pre spoluprácu a riadenie regulovaného obsahu, procesov a zaistenie zhody s predpismi v oblasti prírodných vied, ktorá bola navrhnutá pre naplnenie požiadaviek tohto nového obchodného modelu. Vďaka výkonnej a intuitívnej navigácii, modernému užívateľskému prostrediu, dynamickému riadeniu obsahu a funkciám vyhľadávania môžu užívatelia ľahšie a rýchlejšie spolupracovať a pristupovať k informáciám, ktoré potrebujú.

Montrium Connect je platforma pre správu dokumentov a zabezpečenie kvality typu "všetko v jednom". Vďaka nej máte všetky svoje nástroje na jednom mieste a vzájomne previazané, takže vaši užívatelia, zákazníci a partneri majú za všetkých okolností pocit jednotnosti.

Skupina aplikácií pre spoluprácu založená na platforme Connect, ako sú Records (záznamy) alebo Quality management (riadenie kvality), poskytuje užívateľom rad funkcií a výhod:

Viac informácií: www.montrium.com.

Referencie