Cloud spoločnosti Montrium je založený na platforme Microsoft Windows Azure. Spoločnosť Montrium vytvorila dokumentáciu, ktorá spoločne s využitím validačného balíka a služieb našim klientom umožňuje kvalifikovať ich prostredie Azure pre regulované aplikácie. Riešenie Montrium Connect možno tiež nasadiť na kvalifikovanom prostredí Azure, ktoré bolo navrhnuté pre splnenie špecifických potrieb firiem pôsobiacich v oblasti prírodných vied, ktoré nemusia disponovať časom, prostriedkami alebo internými zdrojmi nevyhnutnými pre implementáciu interných riešení.

Vďaka využitiu platformy Azure možno riešenie Montrium Connect nasadiť v rámci niekoľkých dní a pritom zabezpečiť ich plnú zhodu s predpismi FDA 21 CFR, časťou 11 a prílohou 11. Tím spoločnosti Montrium je certifikovaný pre riadenie riešení založených na platforme SharePoint a dôkladne rozumie technológii Azure. My zaistíme, aby vaše dáta boli v bezpečí, chránené a dostupné 24 hodín denne, 7 dní v týždni, aby ste sa vy mohli sústrediť na vašu hlavnú činnosť. Montrium ponúka celý rad cloudových služieb navrhnutých tak, aby uspokojili potreby vašej firmy.

Viac informácií: www.montrium.com.