SharePoint je riešením, ktoré prináša zlepšenie v rámci vnútro-firemnej spolupráce, zdieľanie dokumentov, komunikácie, ale je tiež platformou pre riadenie tokov dokumentov, implementáciu pracovných procesov a vyhľadávanie. Medzi základné funkcionality patrí možnosť kategorizácie informácií pomocou metadát, tvorba šablón dokumentov alebo webov, možnosť štruktúrovať dáta, citlivo riadiť oprávnenia, uchovávať históriu, riešiť schvaľovanie a publikáciu obsahu.

Ako hlavné výhody možno spomenúť širokú konfigurovateľnosť riešenia, zdieľanie informácií, rozsiahle možnosti vyhľadávania, jednotný vzhľad ala Office, integráciu s aplikáciami Office či obchod s aplikáciami, integráciu na cloudové úložisko.

Z hľadiska na mieru postavených riešení na SharePointe možno veľa dosiahnuť čistou konfiguráciou, a keď to nestačí, možno vyvinúť potrebnú funkcionalitu pre daného klienta. V rámci vývoja je možné rozširovať riešenie rôznymi spôsobmi, napr. cez aplikácie integrované do Office, cez webové mini aplikácie (tzv. Apps), ale aj rozsiahlymi úpravami pomocou programovania či webových služieb.

Viac informácií: www.microsoft.com.