Office 365 je balíčkom služieb spájajúcim offline aplikácie Office s rozšírenými online funkciami, cloudovým úložiskom a hostingom. Základným plusom je možnosť používať aplikácie Office na rôznych platformách, alebo inak povedané ako na PC, telefóne, tablete, tak aj na Mac-u. Rovnaké aplikácie známe z PC je teda možné použiť aj na iných zariadeniach a bez nutnosti školenia užívateľov na nové.

K tomu je navyše možné využívať online verzií aplikácií, zdieľanie dát, upravovanie dokumentov viacero užívateľovi naraz s využitím cloudového úložiska, mať dokumenty všade so sebou (synchronizácia cez cloud).

Balíček ďalej poskytuje služby ako podnikový e-mail, kalendáre, online konferencie alebo SharePoint online a ďalšie.

Nezanedbateľným prínosom je zjednodušenie správy IT a menšie počiatočné náklady do infraštruktúry.

Viac informácií: www.microsoft.com.