Kofax Smart Process Applications

Kofax Smart Process Applications sú kritické pre riadenie dnešných automatických procesov, zvyšovanie produktivity a pre efektívne poskytovanie služieb zákazníkom. Podľa výskumu spoločnosti Forrester sú inteligentné procesné aplikácie (Smart Process Applications - SPA) novou kategóriou softvéru určenou pre podporu obchodných činností, ktoré sú náročné na ľudské zdroje, vysoko premenlivé, majú mimoriadne rozvoľnenú štruktúru a podliehajú častým zmenám.

Prostredníctvom svojich hlavných komponentov tieto "inteligentné procesné aplikácie" podporujú podnikové procesy založené na spolupráci, ktoré sú náročné na ľudské zdroje a na informácie, vysoko premenlivé a nepredvídateľné, majú voľnú štruktúru a podliehajú zmenám - napr. spracovanie faktúr, vytváranie hypoték, integrácia a extrakcia ERP dát atď.

Kofax SPA dramaticky transformujú a zjednodušujú kritickú First Mile™ (prvú míľu) informačne náročných interakcií so zákazníkmi prebiehajúcich v reálnom čase. Pri použití Kofax Smart Process Applications môžu organizácie významne zlepšiť svoju odozvu smerom k zákazníkom, ponúknuť kvalitnejšie služby, získať konkurenčnú výhodu a lepšie riadiť a rozvíjať svoju činnosť pri súčasnom významnom znížení prevádzkových nákladov.

Viac informácií: www.kofax.com.