Takzvaná Kofax TotalAgility® je prvá unifikovaná platforma pre vývoj a nasadenie inteligentných procesných aplikácií na svete. TotalAgility predstavuje významný spojovací prvok medzi produkčnými systémami a evidenčnými systémami organizácie, ktoré pomáha zlepšovať odozvu smerom k zákazníkom, zvyšovať úroveň služieb a získať konkurenčné výhody s cieľom lepšie riadiť a rozvíjať obchodnú činnosť pri súčasnom výraznom znížení prevádzkových nákladov.

TotalAgility v sebe kombinuje záznam informácií, riadenie obchodných procesov (BPM), dynamické riadenie prípadov (DCM) a nástroje pre spoluprácu, mobilitu a analýzy potrebné na vyriešenie problematiky First Mile™ (prvej míle) pri efektívnom spracovaní interakcií so zákazníkmi bohatých na informácie v reálnom čase. Zároveň táto platforma predstavuje významný spojovací prvok medzi produkčnými systémami a evidenčnými systémami, ktorý pomáha zlepšovať odozvu voči zákazníkom, zvyšovať úroveň služieb s dôrazom na dosiahnutie konkurenčnej výhody a lepšie riadiť a rozvíjať obchodnú činnosť pri súčasnom znížení prevádzkových nákladov.

Hlavné funkcie Kofax TotalAgility zahŕňajú:

  • Poskytuje možnosť zhromažďovania dát prostredníctvom rôznych kanálov, riadenia obchodných procesov a dynamického riadenia obchodných prípadov vrátane mobilných a analytických funkcií vo forme prvého unifikovaného produktu na svete;
  • Môže sa ľahko integrovať s akýmikoľvek produkčnými systémami a evidenčnými systémami a zaisťuje potrebné spojenie medzi týmito druhmi systémov, pričom súčasne minimalizuje potrebu modifikácie existujúcich systémov;
  • Je založený na vysoko flexibilnej a škálovateľnej architektúre;
  • Je dostupný buď pre inštaláciu na vlastnej infraštruktúre alebo ako hosťovsky predplatené riešenie SaaS;
  • Možno ho inštalovať, nasadiť a spravovať centrálne;
  • Ponúka jednoduchý cenový model.

Viac informácií: www.kofax.com.