Kofax Smart Process Application Platform

Takzvaná Kofax TotalAgility® je prvá unifikovaná platforma pre vývoj a nasadenie inteligentných procesných aplikácií na svete. TotalAgility predstavuje významný spojovací prvok medzi produkčnými systémami a evidenčnými systémami organizácie, ktoré pomáha zlepšovať odozvu smerom k zákazníkom, zvyšovať úroveň služieb a získať konkurenčné výhody s cieľom lepšie riadiť a rozvíjať obchodnú činnosť pri súčasnom výraznom znížení prevádzkových nákladov.

TotalAgility v sebe kombinuje záznam informácií, riadenie obchodných procesov (BPM), dynamické riadenie prípadov (DCM) a nástroje pre spoluprácu, mobilitu a analýzy potrebné na vyriešenie problematiky First Mile™ (prvej míle) pri efektívnom spracovaní interakcií so zákazníkmi bohatých na informácie v reálnom čase. Zároveň táto platforma predstavuje významný spojovací prvok medzi produkčnými systémami a evidenčnými systémami, ktorý pomáha zlepšovať odozvu voči zákazníkom, zvyšovať úroveň služieb s dôrazom na dosiahnutie konkurenčnej výhody a lepšie riadiť a rozvíjať obchodnú činnosť pri súčasnom znížení prevádzkových nákladov.

Hlavné funkcie Kofax TotalAgility zahŕňajú:

Viac informácií: www.kofax.com.