Kofax Capture™ automatizuje a urýchľuje obchodné procesy pomocou vyťažovania všetkých typov papierových a elektronických dokumentov a formulárov, ich transformáciou do presnej a spracovateľnej informácie a ich kompletného dodania do cieľových aplikácií, procesov a workflow.

To má za následok významné zníženie nákladov súčasne so zlepšujúcou sa správou riešenia a vyhovujúcemu úsiliu. Kofax Capture je flexibilný a škálovateľný produkt umožňujúci zákazníkom definovať „kde“ a „ako“ majú byť obrazy dokumentov vyťažené a indexované.

Hlavné benefity produktu Kofax Capture:

  • Rýchle spracovanie – urýchľuje vyťaženie papierových a elektronických dokumentov.
  • Zvyšuje presnosť dát – pokročilá rozpoznávacia technológia môže vyťažiť všetky typy textov (vrátane strojovo vytlačených alebo ručne napísaných) vo viac ako 140-tich jazykoch.
  • Procesne pripravený – patentovaná technológia Kofax VRS® inteligentne obraz dokumentu vyčistí, zvolí správnu orientáciu, oreže a opraví sklon dokumentov ešte predtým, než sú dáta vyťažované
  • Vyťaženie kdekoľvek a kedykoľvek – flexibilné a vysoko rozšíriteľné riešenie so schopnosťou ako pre centralizované tak pre distribuované procesy, ktoré dovoľuje vyťažiť z akéhokoľvek zdroja v akejkoľvek lokalite.
  • Automatické učenie – s modulom Kofax Transformation Modules® sa môže softvér rýchlo učiť rozumieť jedinečným typom dokumentov (modul s využitím „learn-by-example“ technológií pre klasifikáciu, rozdelenie a vyťaženie).
  • Rýchly návrat investícií – ROI je typicky dosiahnuté počas 12-tich mesiacov vďaka zvýšeniu efektivity a zníženiu prevádzkových nákladov.

Ďalšie informácie: www.kofax.com.