Spoločnosť Kofax poskytuje komplexné riešenie verifikácie dokumentov prostredníctvom elektronických podpisov, zjednodušuje a urýchľuje tak celý obchodný proces.

Riešenie elektronických podpisov Kofax E-Signature & Signature Verification zefektívňuje obchodný proces a významne znižuje administratívne náklady (obstaranie papiera, tlač, skladovanie, archivácia atď.).

Kofax SignDoc umožňuje:

  • Vykonávať verifikáciu dokumentov z akéhokoľvek miesta a zariadenia – Dokument môžete elektronicky podpísať z akéhokoľvek zariadenia (smartphony, tablety či podpisové tablety). Tlač, podpisovanie a zasielanie dokumentov poštou či ich faxovanie už nie je nutné.
  • Ľahko overiť dôveryhodnosť dokumentu – Kofax SignDoc využíva štandard ISO 32000, PDF súbory označené e-podpisom sú overené pomocou čítačky PDF. Nie sú potrebné žiadne ďalšie overovacie nástroje.
  • Využiť biometriu podpisu – Unikátna biometrika podpisu, ako je tlak či rýchlosť písania, jasne identifikuje konkrétnu osobu.

Kofax FraudOne® umožňuje:

  • Odhaľovať podvody v reálnom čase v každodenných transakciách – Kofax FraudOne využíva výkonnú databázu, ktorá zhromažďuje podpisy a ďalšie informácie o účte a v reálnom čase ich porovnáva.

Viac informácií: www.kofax.com.