Kofax E-Signature & Signature Verification

Spoločnosť Kofax poskytuje komplexné riešenie verifikácie dokumentov prostredníctvom elektronických podpisov, zjednodušuje a urýchľuje tak celý obchodný proces.

Riešenie elektronických podpisov Kofax E-Signature & Signature Verification zefektívňuje obchodný proces a významne znižuje administratívne náklady (obstaranie papiera, tlač, skladovanie, archivácia atď.).

Kofax SignDoc umožňuje:

Kofax FraudOne® umožňuje:

Viac informácií: www.kofax.com.