Produkty spoločnosti Kofax z oblasti business intelligence a analýz posúvajú hodnotu informácií na vyššiu úroveň, pretože poskytujú pokročilé funkcie a zároveň zrýchľujú, uľahčujú a zlacňujú vašu prácu. Tieto riešenia zohľadňujúce príslušné procesy eliminujú náklady a komplexnosť konvenčných business intelligence a analytických produktov a zároveň poskytujú pokročilé funkcie pre maximálny prevádzkový výkon a pre lepšie rozhodovanie.

Kofax Altosoft Insight™ umožňuje bez nutnosti kódovania rýchly vývoj aplikácií a riadiacich panelov pre reporting v reálnom čase. V reálnom čase ponúka prostriedky pre analýzy procesov a dát, vizualizáciu a ETL (extract, transform, load) s mimoriadne nízkou latenciou určené pre analýzy dát a procesov.

Integruje monitoring a optimalizáciu procesov v reálnom čase s výkonnými business intelligence a analytickými riešeniami.

Viac informácií: www.kofax.com.