Montrium

Spoločnosť Montrium poskytuje vysoko kvalitné služby pre oblasť prírodných vied a efektívne kombinuje znalosti z oblasti farmácie s technologickými znalosťami odboru. Prostredníctvom konzorcia odborných poradcov ponúka Montrium pomoc pri výskume a vývoji procesov v oblasti strategického riadenia technológie pre GxP prostredie, v procese návrhu a optimalizácie, rovnako ako GxP zhody a systém manažmentu kvality. Od svojho založenia v roku 2005 Montrium úspešne realizovalo celý rad projektov po celej Európe, v USA a Kanade.

Vybrané produkty spoločnosti Montrium:

Viac informácií: www.montrium.com

Referencie