Microsoft

Spoločnosť Microsoft bola založená v roku 1975 a je svetovým lídrom v poskytovaní softvéru, služieb a riešení, ktoré pomáhajú ľuďom a firmám po celom svete plne realizovať ich potenciál. Široká škála ponúkaných produktov pokrýva nielen potreby obchodných firiem a priemyselných podnikov, ale aj požiadavky bežného domáceho užívateľa dneška. Microsoft ponúka jednotlivé produkty a aplikácie pre špecifické potreby zákazníkov, vedľa toho je možné na ich produktoch budovať ucelené riešenia, ktoré umožňujú spoluprácu tímov v reálnom čase, zdieľanie dokumentov, plánovanie, vyhodnocovanie a pod. Produkty spoločnosti Microsoft pokrývajú aplikácie pre desktop PC, serverové riešenia, operačné systémy, bezpečnosť a pod.

Vybrané produkty spoločnosti Microsoft:

Viac informácií na: www.microsoft.com.