Kofax by Lexmark

Kofax® Limited je hlavným poskytovateľom inteligentných aplikácií pre procesy, ktoré zjednodušujú informačne náročné zákaznícke interakcie. Kombinuje vyťaženie dát, riadenie procesov a analytické schopnosti, ktoré umožnia organizácii zvýšiť rýchlosť reakcie voči zákazníkom, poskytnúť lepšie služby, dať konkurencieschopné výhody a zväčšiť rast podniku súčasne so znižovaním prevádzkových nákladov. Príjem komunikácie od zákazníkov je umožnený cez mnoho dostupných vstupných kanálov ako sú papierové dokumenty, fax alebo e-mail.

Vybrané produkty spoločnosti Kofax:

Ďalšie informácie: www.kofax.com.