Dátové schránky zásadne menia spôsob komunikácie so štátnou správou aj s ďalšími právnickými subjektmi. Dátová schránka však rieši iba odovzdanie dokumentu príslušnej právnickej osobe, ale nie ďalšie úkony týkajúce sa distribúcie príslušného dokumentu konkrétnemu adresátovi v organizácii, jeho bezpečné uloženie a archiváciu. Dátová správa uložená v dátovej schránke právnickej osoby po troch mesiacoch zaniká, ak nie je archivovaná či konvertovaná na listinnú.

Automatizácia procesov vďaka ISDS Connectoru

Konektor pre dátové schránky od spoločnosti IXTENT predstavuje komplexné riešenie príjmu, odosielania a správy správ dátových schránok a ich integráciu s podnikovým informačným systémom bez ohľadu na jeho typ. Získate tak plnú kontrolu nad správami dátových schránok a nehrozí nebezpečenstvo z omeškania pri jej vybavovaní.

Spoločnosť IXTENT poskytuje nasledujúce verzie konektora do tadových schránok:

  • Konektor dátových schránok pre e-mailový server
  • Konektor dátových schránok pre MS SharePoint
  • Konektor dátových schránok pre SAP a ďalšie ERP
  • Konektor dátových schránok pre spisové služby
  • Konektor dátových schránok pre DMS a ECM