ABBYY

ABBYY je popredný poskytovateľ softvéru na konverziu dokumentov, vyťažovanie dát a jazykového softvéru. Kľúčové oblasti výskumu a vývoja spoločnosti ABBYY zahŕňajú technológie rozpoznávania a aplikovanej lingvistiky. Technológie a produkty rozpoznávania od ABBYY ľuďom pomáhajú spravovať rastúce množstvo informácií vďaka výkonným nástrojom, ktoré im umožňujú: získať informácie z papiera a obrázkov, automaticky získavať dáta a spracovávať a ukladať hodnotné informácie. Používaním produktov na rozpoznávanie a vyťažovanie dát používatelia šetria čas a námahu bežne vynakladanú na prístup k dátam a majú prospech z možnosti získavať informácie novými, efektívnejšími spôsobmi.

Vybrané produkty spoločnosti ABBY:

Viac informácií: www.abbyy.cz