IXTENT Access Management pre Microsoft SharePoint

Správa používateľských účtov a ich oprávnenie je z hľadiska bezpečnosti informácií kľúčovou oblasťou v každej organizácii. Jednou z najčastejšie používaných platforiem pre spoluprácu a zdieľanie informácií je systém Microsoft SharePoint. V organizáciách, kde k tomuto systému pristupujú stovky používateľov - interných zamestnancov, externých pracovníkov, obchodných partnerov či zákazníkov - je spravovanie prístupových práv pomerne zložitá a často zdĺhavá procedúra. Naviac technické obmedzenia SharePoint v správe oprávnení môžu viesť k vytváraniu neprehľadného množstva používateľských skupín, ktoré sa potom stávajú nočnou morou pre organizáciu.

Spoločnosť IXTENT ponúka riešenie centrálnej správy používateľských skupín a účtov, ktoré umožňuje jednoduchým a rýchlym spôsobom riadiť prístupy a oprávnenia k informáciám v systéme SharePoint podľa aktuálnej organizačnej štruktúry.

Riešenie využíva štandardných funkcionalít SharePoint a rozširuje systém používateľských skupín o možnosť definície neobmedzeného počtu stromových hierarchií, ktoré sú automaticky synchronizované naprieč kolekciami webov na SharePoint.

Riešenie umožňuje: