Správa používateľských účtov a ich oprávnenie je z hľadiska bezpečnosti informácií kľúčovou oblasťou v každej organizácii. Jednou z najčastejšie používaných platforiem pre spoluprácu a zdieľanie informácií je systém Microsoft SharePoint. V organizáciách, kde k tomuto systému pristupujú stovky používateľov – interných zamestnancov, externých pracovníkov, obchodných partnerov či zákazníkov – je spravovanie prístupových práv pomerne zložitá a často zdĺhavá procedúra. Naviac technické obmedzenia SharePoint v správe oprávnení môžu viesť k vytváraniu neprehľadného množstva používateľských skupín, ktoré sa potom stávajú nočnou morou pre organizáciu.

Spoločnosť IXTENT ponúka riešenie centrálnej správy používateľských skupín a účtov, ktoré umožňuje jednoduchým a rýchlym spôsobom riadiť prístupy a oprávnenia k informáciám v systéme SharePoint podľa aktuálnej organizačnej štruktúry.

Riešenie využíva štandardných funkcionalít SharePoint a rozširuje systém používateľských skupín o možnosť definície neobmedzeného počtu stromových hierarchií, ktoré sú automaticky synchronizované naprieč kolekciami webov na SharePoint.

Riešenie umožňuje:

  • Grafické zobrazenie skupín používateľov podľa organizačnej štruktúry – Prenesenie aktuálnej podoby organizačnej štruktúry vedenej napr. v HR module systému SAP či v inom HR systéme do prostredia MS SharePoint a jej zobrazenie v prehľadnej stromovej štruktúre.
  • Jednoduchá správa oprávnení – Oprávnenia a prístupy skupinám či jednotlivým používateľom z organizačnej štruktúry je možné jednoduchým a prehľadným spôsobom priraďovať vo webovom formulári. Formulár zároveň umožňuje ucelené zobrazenie nastavených oprávnení.
  • Automatická aktualizácia oprávnení – Centrálna správa umožňuje definovanú organizačnú štruktúru synchronizovať naprieč SharePoint farmou na jednotlivé kolekcie webov. Prístupy na weboch sú potom automaticky aktualizované na základe platnej organizačnej štruktúry a vopred definovaných pravidiel.
  • Zvýšenie efektivity business používateľov – Jednoduché webové rozhranie umožňuje rapídne znížiť počet úkonov, ktoré biznis používateľ potrebuje uskutočniť pre dosiahnutie požadovaného nastavenia oprávnení a tým zvýšiť efektivitu jeho práce.