ISDS Connector pre spisové služby

IXTENT Konektor do dátových schránok umožňuje začleniť správy dátových schránok do prostredia spisovej správy a v ňom správy ďalej spracovávať. Umožňuje distribúciu správ kompetentným pracovníkom pre ďalšie vybavenie. Správy dátových schránok sa tak budú v rámci spoločnosti vybavovať rovnakým spôsobom ako ostatné dokumenty.

Hlavné prínosy: