ISDS Conektor pre MS SharePoint

IXTENT konektor do dátových schránok pre MS SharePoint predstavuje profesionálne riešenie problematiky práce s dátovou schránkou pre všetky spoločnosti hľadajúce dostupný a rýchlo implementovateľný nástroj pre splnenie legislatívnych požiadaviek. Nasadenie je možné už v priebehu dvoch dní.

IXTENT ISDS Connector dovoľuje začleniť správy dátových schránok do prostredia portálu MS SharePoint a ďalej ich spracovávať. Umožňuje distribúciu správ kompetentným pracovníkom pre ďalšie vybavenie. Správy dátových schránok sa tak budú vybavovať rovnakým spôsobom ako ostatné dokumenty a informácie.

Hlavné prínosy: