IBM FileNet Content Manager

Riešenia pre správu podnikového obsahu (Enterprise Content Management - ECM) poskytujú obsah v kontexte, čo umožňuje plné využitie jeho potenciálu. Tieto odborové riešenia umožňujú záznam, aktiváciu, zdieľanie, analýzy a riadenie neštruktúrovaných dát s cieľom znížiť náklady a riziká pri súčasnom zvýšení efektivity. S rastúcim objemom obsahu čelia organizácie ťažkostiam pri jeho efektívnom využití. Riešenie IBM pre správu podnikového obsahu ponúka spôsob na určenie obsahu, využitie jeho hodnoty a pre jeho následné spracovanie do obchodných výsledkov.

Viac informácií: www.ibm.com.