Kým časová pečiatka preukazuje existenciu dokumentu v čase, elektronický podpis pomocou kvalifikovaného certifikátu dokladá, kto je autorom elektronického dokumentu. Kvalifikovaný certifikát je totiž vydávaný výhradne akreditovanou certifikačnou autoritou na základe overenia totožnosti žiadateľa, na ktorého meno má byť taký certifikát vydaný.

Rovnako, ako časová pečiatka, elektronický podpis zabezpečuje integritu podpísaného dokumentu – zmena už podpísaného dokumentu by viedla ku zneplatneniu jeho podpisu.

Ak je u podpisovaného dokumentu nutné doložiť tiež existenciu takého dokumentu v čase, je nutné jeho podpis skombinovať s časovou pečiatkou, či už priamo ako súčasť dokumentu, alebo ako samostatný, k dokumentu sa vzťahujúci súbor.

Pri komunikácii so štátnou správou je nevyhnutné používať práve kvalifikovaný certifikát.

Kvalifikovaným certifikátom môže byť vybavené tiež technologické zariadenie opatrujúce elektronické dokumenty podpisom automatizovane. V tomto prípade je použitý kvalifikovaný systémový certifikát technologické komponenty a ním vystavené podpisy sa nazývajú elektronickou značkou.

Viac informácií: www.ica.cz.