I.CA Komerčné certifikáty

Komerčné certifikáty umožňujú elektronicky podpisovať dokumenty, ale nie je možné pomocou týchto certifikátov komunikovať so štátnou správou. Medzi organizáciami je to vecou vzájomnej dohody. Komerčný certifikát však nachádza uplatnenie v oblasti šifrovanej komunikácie, kde kvalifikovaný certifikát nie je možné použiť (je to jeho umelé obmedzenie).

Ak napríklad chcete niekomu poslať šifrovaný e-mail, obsah svojej správy zašifrujete verejným kľúčom komerčného certifikátu svojho náprotivku.

Ďalej sú komerčné certifikáty používané u sieťových aplikácií pre vytvorenie zabezpečeného spojenia.

Viac informácií: www.ica.cz.