Komerčné certifikáty umožňujú elektronicky podpisovať dokumenty, ale nie je možné pomocou týchto certifikátov komunikovať so štátnou správou. Medzi organizáciami je to vecou vzájomnej dohody. Komerčný certifikát však nachádza uplatnenie v oblasti šifrovanej komunikácie, kde kvalifikovaný certifikát nie je možné použiť (je to jeho umelé obmedzenie).

Ak napríklad chcete niekomu poslať šifrovaný e-mail, obsah svojej správy zašifrujete verejným kľúčom komerčného certifikátu svojho náprotivku.

Ďalej sú komerčné certifikáty používané u sieťových aplikácií pre vytvorenie zabezpečeného spojenia.

Viac informácií: www.ica.cz.