Dokumentové skenery sa od bežných stolných skenerov určených skôr na skenovanie fotografií odlišujú hlavne robustnosťou svojej konštrukcie a prítomnosťou automatického podávača dokumentov, pretože majú slúžiť predovšetkým pre denné skenovanie veľkých dávok dokumentov, určených k prevodu do digitálnej podoby.

Dokumentové skenery môžeme rozdeliť do troch kategórií práve podľa zamýšľanej dennej záťaže:

  • Desktop (stolové) – pre skenovanie max. stoviek strán denne, so vstupným podávačom pre nanajvýš 15-30 listov;
  • Workgroup (pre pracovné skupiny) – pre skenovanie do objemu okolo 10 000 strán denne, so vstupným podávačom pre 50-80 listov;
  • Production (produktívny) – pre skenovanie objemu aspoň 20 000 strán denne, so vstupným podávačom pre stovku listov.

Tomuto deleniu potom zodpovedajú cenové hladiny v rádoch stoviek az tisíciek Eur za obstaranie.

Dokumentové skenery môžu byť v prípade potreby obvykle (do)vybavené plochým lôžkom pre možnosť skenovania z predlôh, ktoré nie je možné umiestniť do automatického podávača.

Najčastejšie sú dostupné pre formát dokumentov A4 alebo A3, a pochopiteľne vedia dokumenty snímať pri jednom prechode papiera obojstranne, čiernobielo aj farebne. Tie lepšie sú navyše vybavené ultrazvukovým detektorom, ktoré obsluhu upozorní, ak by došlo k podaniu viacerých listov naraz. Optické rozlíšenie snímačov býva do 600 DPI. V strednej kategórii sa rýchlosť snímania pohybuje okolo 50 strán za minútu.

Skenery sú v dnešnej dobe k počítaču najčastejšie pripájané prostredníctvom rozhrania USB 2.0 alebo USB 3.0, pokiaľ sa nejedná o sieťové skenery. Produkty pre profesionálne nasadenie sú už od výrobcu vybavené ovládačmi štandardu ISIS, ktoré niektoré skenovacie aplikácie požadujú. Pridanou hodnotou dodaného skenera býva pribalenie programu pre automatické odstraňovanie nečistôt z naskenovaných dokumentov (napr. Kofax VirtualReScan alebo Fujitsu PaperStream IP).

Pri obstarávaní skenera by nemala byť ignorovaná dostupná a požadovaná úroveň poskytovanej podpory zo strany dodávateľa (možnosť opravy skenera priamo u vás na pracovisku či okamžitá výmena pokazeného kusu za nový, alebo aspoň možnosť zapožičania náhradného skenera po dobu opravy pre zníženie doby výpadku skenovania, ak nemáte vlastný záložný skener), ďalej dostupnosť spotrebného materiálu (ako sú gumové valčeky a podložky automatického podávača listov), ​​jednoduchosť výmeny spotrebného materiálu obsluhou skenera, nie výhradne servisným technikom, a nakoniec ľahká možnosť čistenia užívateľsky dostupných častí.

Mimo dokumentové skenery existujú ešte špeciálne veľkoformátové skenery pre výkresy, alebo naopak skenery formátu A6 pre skenovanie identifikačných dokladov, ale tiež napríklad mobilné skenery pre prácu v teréne.

Spoločnosť IXTENT dodáva svojim zákazníkom pre jednotlivé riešenia dokumentové skenery značiek: