ARX CoSign pre SharePoint

CoSign je jediným riešením pre elektronický podpis, ktoré je hladko integrované do prostredia SharePoint a Office 365. Pridaním elektronického podpisu je možné schvaľovací proces udržať od začiatku do konca v elektronickej podobe. Tým dôjde k významnému zrýchleniu a zlacneniu schvaľovacieho procesu, z ktorého sa tak eliminujú nutné prevody dokumentov z papierovej do elektronickej podoby a späť. Riešenie CoSign vyhovie najprísnejším regulačným požiadavkám, čím je schopné pokryť potreby organizácií pôsobiacich v regulovaných odvetviach (napr. farmaceutický priemysel).

S produktmi CoSign for SharePoint môžu užívatelia:

Viac informácií: www.arx.com.

Referencie