CoSign je jediným riešením pre elektronický podpis, ktoré je hladko integrované do prostredia SharePoint a Office 365. Pridaním elektronického podpisu je možné schvaľovací proces udržať od začiatku do konca v elektronickej podobe. Tým dôjde k významnému zrýchleniu a zlacneniu schvaľovacieho procesu, z ktorého sa tak eliminujú nutné prevody dokumentov z papierovej do elektronickej podoby a späť. Riešenie CoSign vyhovie najprísnejším regulačným požiadavkám, čím je schopné pokryť potreby organizácií pôsobiacich v regulovaných odvetviach (napr. farmaceutický priemysel).

S produktmi CoSign for SharePoint môžu užívatelia:

  • Jednoducho podpísať, overiť, schváliť alebo vykonávať audit dokumentov, položiek a záznamov priamo v prostredí SharePoint pomocou prehliadača bez nutnosti inštalácie klientskeho softwaru.
  • Elektronicky podpísať dokumenty typu Word, Excel, PDF alebo InfoPath.
  • Elektronicky podpísať dokumenty priamo v klientskom počítači, v prehliadači a tiež v mobilnom zariadení.
  • Využívať CoSign spoločne s riešeniami pre elektronický proces v prostredí SharePoint, ako SharePoint Designer workflow, Nintex Workflow alebo K2.

Viac informácií: www.arx.com.