Archívne úložiska

Archívne úložisko je miesto, kde sú uložené dokumenty určené k archivácii. Tu je potrebné rozlíšiť archiváciu a zálohovanie. V archíve by mali byť dokumenty uložené dlhodobo, v súlade s legislatívnymi požiadavkami a s vlastným registratúrnym plánom spoločnosti.

Úložisko možno deliť podľa spôsobu prepojenia s aplikáciou dátového či dokumentového archívu a podľa technológie uloženia samotných dát s ohľadom na ich dostupnosť v požadovanom čase. Najčastejšie sa vo všetkých typoch úložísk používajú pevné disky na báze magnetického zápisu. Od optických médií sa už ustúpilo.

Mimo lokálne pripojené dátové úložiská môžeme rozlišovať ich druhy nasledujúcim spôsobom:

Všetky nižšie odkazované archívne úložiská podporujú nastavenie retenčných periód na HW úrovni. To znemožňuje zmeny aj vymazanie uložených dokumentov po definovanú dobu, tzv. retenčnú periódu (napr. 10 rokov i viac). Dokumenty tu môžu byť uložené jednotlivo alebo pohromade v kontajneroch typu ISO image na báze virtuálneho jukeboxu.

Výhodou kontajnerového ukladania dát je, že takýto kontajner pojme obrovské množstvo malých dokumentov pri spotrebe jediného identifikátora a uloženie dokumentov je všeobecne šetrnejšie k systémovým prostriedkom daného úložiska. Jeho nevýhodou je potom to, že z neho nemožno v skutočnosti odmazávať jednotlivé dokumenty (len logicky v sprostredkujúcej aplikácii), ale fyzicky možno zmazať až celý kontajner. Prístup k dátam uloženým v kontajneroch zaisťuje archívnemu systému programová vrstva nazvaná Storage Manager (STORM).

Spoločnosť IXTENT dodáva svojim zákazníkom archívne úložisko nasledujúcich značiek: