Adobe LiveCycle Enterprise Suite

Adobe® LiveCycle® Enterprise Suite 4 je podniková platforma pre prácu s dokumentmi a formulármi, ktorá vám pomáha zaznamenávať a spracovávať informácie, vytvárať personalizovanú komunikáciu a chrániť a sledovať citlivé informácie. LiveCycle ES 4 rozširuje obchodné procesy aj na vašich mobilných pracovníkov i klientov a zvyšuje produktivitu pri súčasnom rozšírení prístupu k službám pre akéhokoľvek užívateľa vybaveného stolným počítačom, inteligentným telefónom alebo tabletom.

Hodnotné obchodné scenáre pre LiveCycle ES4 súvisia prevažne so záznamom a spracovaním dát, komunikáciou so zákazníkmi alebo s ochranou citlivého obsahu. ES4 zahŕňa rad modulov, ktoré prinášajú súbor funkcií:

Viac informácií: www.adobe.com.

Referencie