Adobe Acrobat

Aplikácia Acrobat XI vám prináša mnoho užitočných funkcií pre bežnú prácu nielen so súborovým formátom PDF:

Viac informácií: www.adobe.com.

Referencie