Keď vaša spoločnosť potrebuje riešenie pre automatizáciu procesov OCR a konverziu dokumentov – ABBYY Recognition Server je ideálnou voľbou. Toto silné a výkonné serverovo založené riešenie je vytvorené pre spracovanie stredných až veľkých objemov dokumentov vo veľkých útvaroch a podnikoch. Aplikáciu ABBYY Recognition Server možno nasadiť buď ako samostatný program, alebo ako súčasť systému tretej strany vrátane DMS, RMS a elektronickej archivácie.

Medzi hlavné výhody aplikácie patrí:

  • Tvorba archívov s možnosťou vyhľadávania a digitálnych knižníc;
  • Zachytávanie dokumentov Front-End pre systémy ECM;
  • Každodenný servis OCR;
  • OCR pre Google Search Appliance™;
  • OCR IFilter pre Microsoft® Office SharePoint® Server a vyhľadávanie Windows®.

Viac informácií: www.abbbyy.cz.