ABBYY Recognition Server

Keď vaša spoločnosť potrebuje riešenie pre automatizáciu procesov OCR a konverziu dokumentov - ABBYY Recognition Server je ideálnou voľbou. Toto silné a výkonné serverovo založené riešenie je vytvorené pre spracovanie stredných až veľkých objemov dokumentov vo veľkých útvaroch a podnikoch. Aplikáciu ABBYY Recognition Server možno nasadiť buď ako samostatný program, alebo ako súčasť systému tretej strany vrátane DMS, RMS a elektronickej archivácie.

Medzi hlavné výhody aplikácie patrí:

Viac informácií: www.abbbyy.cz.