ABBYY FlexiCapture je vysoko inteligentným, presným a dostupným softvérom pre zachytávanie dát a spracovanie formulárov. Ponúka jediný vstupný bod pre automatický prevod toku rôznych formulárov a dokumentov všetkých štruktúr.

Produkt pokrýva celý životný cyklus obstarania informácie od samotného importu dokumentov, cez ich automatické rozoznanie, verifikáciu a následný export do cieľových systémov.

Viac informácií: www.abbyy.cz.