Produkty

Dlhodobým cieľom spoločnosti IXTENT je rozvíjať a rozširovať portfólio poskytovaných služieb. Aby sme splnili rozličné očakávania našich zákazníkov, podieľame sa na implementácii niektorých našich riešení spolu s partnerskými spoločnosťami. Prostredníctvom partnerských spoločností zabezpečujeme celoeurópsky našim zákazníkom komplexnejšie využitie poskytovaných služieb, spoluprácu na báze jedného dodávateľa a rýchlejšiu a ucelenejšiu kooperáciu.

IXTENT vo svojich riešeniach implementuje vybrané produkty nasledovných partnerských spoločností:

Ako súčasť svojich riešení tiež ponúka:

Spoločnosť IXTENT tiež disponuje vlastným softvérovým produktom IXTENT Konektor dátových schránok, ktorý predstavuje komplexné riešenie príjmu, odosielania a správy správ dátových schránok a ich integráciu s podnikovým informačným systémom bez ohľadu na jeho typ.