Prinášame vám aktuálny prehľad verzií Content Servera platformy OpenText.

Content Server vo verziách 16, ktoré sú staršie ako 5 rokov, už v súčasnosti nie je plne podporovaný, je iba v režime údržby. Platforma OpenText svojim klientom odporúča pravidelné aktualizácie.

Aktualizácia (dátum vydania): 16.2.0 (marec 2017), 16.2.1 (jún 2017), 16.2.2 (september 2017), 16.2.3 (december 2017), 16.2.4 (marec 2018), 16.2.5 (jún 2018), 16.2. 6 (september 2018), 16.2.7 (december 2018), 16.2.8 (marec 2019), 16.2.9 (jún 2019), 16.2.10 (september 2019), 16.2.11 (december 2019)

Ak potrebujete upgradovať systém na novšiu verziu, neváhajte sa obrátiť na našich konzultantov (sales@ixtent.com) pre zaistenie hladkého priebehu migrácie.