Dňa 7. a 28. 8. 2018 sme pre vás realizovali dva letné webináre na tému OpenText Brava! a IXTENT Smart Document Flow.

Brava! je nástroj na redigovanie citlivých údajov v dokumentoch, ktoré sa dajú dobre využiť pre GDPR.

Smart Document Flow je nadstavba pre Document Management System, ktorá ho umožní využívať na viac percent jeho potenciálu.

Unikli vám tieto webináre? Vyžiadajte si ich záznam na marketing@ixtent.com. Zároveň uvítame vaše tematické priania na ďalšie školenia.