… alebo Čo je nové v OpenText Extended ECM Platform CE 20.4 a OpenText Content Suite Platform CE 20.4?
Organizácie čelia obrovskému tlaku, aby v nadväznosti na globálne výzvy prehodnotili spôsob podnikania. Tradičné metódy používané na podporu prevádzkových procesov, produktivity zamestnancov a zásad riadenia dokumentov podliehajú zvýšenej kontrole a často sa v jej dôsledku kompletne prepracúvajú.

Organizácie, ktoré investovali do platforiem Content Services Platform sú o krok vpred pred svojimi kolegami, pretože využívajú pružný rámec technológie na organizáciu, správu, zabezpečenie a využitie svojho najcennejšieho aktíva: informácií. Vďaka riešeniu OpenText ™ Cloud Editions (CE) 20.4 pokračujú platformy OpenText ™ Content Suite a OpenText ™ Extended ECM Platform v poskytovaní strategických inovácií, ktoré pomáhajú organizáciám znovu budovať a prosperovať v novej realite.
Kľúčové inovácie pre rozšírenú platformu ECM v CE 20.4:
Content Server teraz poskytuje podporu pre rozšírené pracovné priestory ECM. Umožňuje prístup k obsahu a pridruženým obchodným metadátam zo vzdialených pracovných prostredí.

ECM poskytuje organizáciám, ktoré čelia geograficky vzdialeným umiestneniam, bezpečnostným bariéram alebo obmedzenému pripojeniu prostriedok na zabezpečenie konzistentného prístupu k informáciám o pracovnom priestore podniku. Optimalizuje regionálne úložisko, znižuje náklady a súčasne zvyšuje výkon v rozptýlených pracovných prostrediach.
Globálne organizácie pôsobiace vo vzdialených lokalitách, najmä v oblasti obrany, ťažby a energetiky, čelia významným problémom s konektivitou, čo obmedzuje prístup pracovníkov k informáciám. Content Server umožňuje zabezpečený, kompatibilný off-line prístup k obsahu a funkciám systému pre lepšiu produktivitu a spoluprácu.

Aké ďalšie inovácie prináša OpenText Content Suite Platform CE 20.4? Čítať ďalej/viac informácií

  • Zdroj: www.opentext.com