Spoločnosť IXTENT si je veľmi dobre vedomá spoločenskej zodpovednosti, a preto sa pravidelne zapája do charitatívnych aktivít. Napríklad v roku 2019 sa spolu so svojimi zamestnancami aktívne zúčastnila deviatich charitatívno-športových aktivít. Ktoréže to boli?

  • Nočný beh pre Svetlušku na podporu nevidomých,
  • beh RunAut v prospech osôb s poruchami autistického spektra,
  • Kolobežka deň pre deti z Jedličkovho ústavu,
  • Run for Help na podporu osôb s amputovanými končatinami,
  • Terribear beh Nadácie Terezy Maxovej na podporu znevýhodnených detí,
  • Beh Dobrej vôle Nadácie Olgy Havlovej na podporu znevýhodnených rodín,
  • Beh pre Kura na podporu detí v tiesni,
  • ADRA beh v prospech bohumilých projektov po celom svete,
  • Run for Movember na osvetu v prevencii mužského ochorenia rakoviny prostaty.

V rámci rozšírenej spolupráce s ADROU plánujeme zapojiť tím spoločnosti IXTENT aj v rámci iných než športovo-charitatívnych aktivít, napríklad v rámci programov pre seniorov či znevýhodnené deti, pri zbierke vecných darov či nákupe charitatívnych predmetov z e-shopu ADRY.  Pridáte sa k nám? Viac informácií nájdete na webe organizácie: https://www.edonation.cz/