Schvaľujete a podpisujete vo firme veľké množstvo dokumentov? Podpisujú vám papierové dokumenty vaši klienti či zamestnanci? Máme pre vás riešenie na niekoľkých úrovniach zabezpečenia podľa vašich potrieb a legislatívnych požiadaviek.

V každej spoločnosti sa na dennej báze schvaľuje a podpisuje veľké množstvo dokumentov. Či už papierové dokumenty podpisujú klienti/zákazníci, obchodní partneri či zamestnanci alebo vystavuje (či prijíma) elektronické faktúry či objednávky firma svojim odberateľom, potrebuje ich mať lege artis.

Ak potrebuje subjekt využívať zabezpečenú komunikáciu vnútri aj mimo firmy – smerom k štátnym inštitúciám (OR, DÚ, OSSZ), bankám či dodávateľom alebo je žiaduce dať dokumentom punc dôveryhodnosti/zaručiť ich príjemcom ich nezmenenú formu, máme pre neho riešenie na niekoľkých úrovniach zabezpečenia podľa konkrétnych potrieb a legislatívnych požiadaviek – biometrické podpisovanie (zachytávajúce autentický spôsob písania autora) či elektronické overené podpisy a pečate. Elektronické podpisy majú rovnakú váhu ako osobné notársky overené podpisy, spĺňajú požiadavky európskej legislatívy eIDAS a českého práva. Vzdialené formy podpisovania poskytujú úsporu času aj peňazí, elimináciu cestovania…

Podpísané elektronické dokumenty sa následne ukladajú do dlhodobého dôveryhodného archívu, kde sú bezpečne uložené x rokov v rovnakom nezmenenom stave (zabezpečené pečaťou/certifikátom), archív dokáže po uplynutí času platnosti certifikátu automaticky pečať obnoviť, takisto stráži skartačné lehoty.

Chcete sa dozvedieť viac? Radi s vami prediskutujeme optimálne riešenie pre vašu spoločnosť, ozvite sa nám.