Výroba / Automotive

Prepisujete a kontrolujete ručne obsah finančných dokladov? Pracujete s Vašou výrobnou dokumentáciou v digitálnej podobe? Potrebujete bezpečne archivovať, ľahko vyhľadávať, schvaľovať, zdieľať a auditovať kľúčové dokumentové agendy?

Hlavné výhody a funkcie našich riešení

S blížiacim sa nástupom 4. priemyselnej revolúcie pomáhame výrobným a automotive spoločnostiam k výraznému a vyčísliteľnému zníženiu prevádzkových nákladov, zrýchleniu a skvalitneniu radu dokumentových procesov či agend. Aplikujeme rad elektronických nástrojov pre tzv. bezpapierovú kanceláriu.

Implementujeme riešenia pre digitalizáciu a dáta capturing, automatizáciu dokumentovo orientovaných procesov, správu elektronických dokumentov a ich archiváciu v súlade s legislatívnymi a bezpečnostnými predpismi. V mnohých prípadoch majú tieto agendy veľmi úzku väzbu na ERP systém SAP alebo iný výrobno-ekonomický systém, s ktorými sú naše riešenia často natívne integrované.

Aké oblasti Vám pomôžeme vyriešiť

PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA

Mobilné aplikácie na zber výrobných údajov a efektívne spracovanie dokumentov

Prečítať prípadovú štúdiu

Podobné riešenie sme poskytli aj pre