Finančné inštitúcie
Poisťovne

Spracovávate denne veľké množstvo klientskej dokumentácie? Chceli by ste mať všetky zmluvy, žiadosti, korešpondenciu, poistné udalosti a iné procesy systémovo pod kontrolou, ľahko vyhľadateľné a bezpečne prístupné aj z iných informačných systémov?

Hlavné výhody a funkcie našich riešení

Dlhodobo pomáhame rade finančným spoločností či poisťovní k digitalizácii a zefektívneniu kľúčových procesov pri splnení vysokých nárokov na bezpečnosť, integrovateľnosť, škálovateľnosť a súlad s legislatívou danou prísne regulovaným trhom.

Klientom z finančného sektora sme okrem dokumentovo orientovaných riešení (dáta capturing, DMS, workflow, inteligentné digitálne formuláre) schopný pomôcť so systémovou integráciou a orchestráciou radu procesov s využitím pokročilých BPM nástrojov (business process management) alebo zavedením virtuálnych pobočiek.

Aké oblasti Vám pomôžeme vyriešiť

PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA

Elektronický archív zákazníckych zložiek

Prečítať prípadovú štúdiu

Podobné riešenie sme poskytli aj pre