Farmácia
Life Science

Regulované odvetvia vyžadujú zvýšené nároky na kvalitu a metodiku implementácie IT systémov. Východiskom sú validované systémy na správu a obeh dát či dokumentov.

Hlavné výhody a funkcie našich riešení

IXTENT je schopný Vám ponúknuť validované riešenie DMS systému „na kľúč“ alebo implementovať takýto systém na predvalidovanej platforme OpenText či Microsoft.

Máme skúsenosti s implementáciou náročných validovaných DMS systémov, kde musí byť všetko dôkladne zdokumentované a intenzívne testované, a to násobne viackrát, než býva obvyklé. Výsledkom je systém, ktorý sa úplne zhoduje s dokumentáciou, je prostý chýb a možno ho auditovať.

Validované systémy implementované podľa metodiky GAMP5 predstavujú etalón kvality a udržateľnosti IT riešení. Môžu síce (na prvý pohľad) pokrývať štandardné dokumentovo orientované agendy, však v každej projektovej fáze je kladený enormný dôraz na precíznosť popisov business požiadaviek, funkcií, IT prostredie atď.

Vzhľadom k projektovej histórii bol IXTENT schopný zaviesť všeobecné princípy implementácie validovaných systémov do svojich štandardných dodávok, čo pre zákazníka predstavuje záruku kvality dodávok a unikátnu konkurenčnú výhodu.

Aké oblasti Vám pomôžeme vyriešiť

PODOBNÉ RIEŠENIE SME POSKYTLI AJ PRE