Energetika a utility

Chcete komunikovať s Vašimi klientmi digitálne a efektívne? Potrebujete ľahko archivovať, vyhľadávať, zdieľať a auditovať dokumentáciu k interným projektom, prenosovej sústave alebo servisným zásahom?

Hlavné výhody a funkcie našich riešení

Pomôžeme Vám s efektívnym riešením všetkých energetických agend s väzbou na dokumenty a procesy. Implementujeme výkonné riešenia pre digitalizáciu a správu dokumentov, ktoré Vám pomôžu efektívne pracovať s desiatkami až stovkami miliónov dokumentov s väzbou na ostatné informačné systémy v spoločnosti (zároveň v súlade s internými procesmi či požiadavkami regulátora).

Veľký počet našich existujúcich zákazníkov je z oboru energetiky / utility, to nám dáva možnosť využiť skúsenosti z predchádzajúcich implementácií aj u Vás. Nami implementované riešenia pomáhajú zákazníkom 10 a viac rokov bez funkčných, výkonnostných, bezpečnostných a legislatívnych obmedzení.

Aké oblasti Vám pomôžeme vyriešiť

PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA

Systém WCM pre správu intranetových stránok

Prečítať prípadovú štúdiu

Podobné riešenie sme poskytli aj pre