Cloud

Vaše servery alebo cloud? Systémy na správu digitálneho obsahu je možné prevádzkovať v rôznych infraštruktúrnych variantoch. Voľba je na Vás, technológia je pripravená.

Aké oblasti Vám pomôžeme vyriešiť

PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA

Komplexné riešenie na likvidáciu faktúr v prostredí SAP R/3

Prečítať prípadovú štúdiu

Podobné riešenie sme poskytli aj pre

Čo Vám ponúkame

  • Tím sledujúci cloudové novinky OpenText / Microsoft

  • Poradenstvo v oblasti investícií do Cloudu

  • Diskusiu o výhodách a rezervách Cloudu

  • Podporu cloudových riešení

Jakub Humpolec

Technický riaditeľ

Fókus. Sme úzko zameraný na oblasť DMS, nerozptyľujeme sa implementáciou iných riešení. Konkurencia pošle konzultanta na iný projekt, keď práve nie je v DMS práca, stráca kompetenciu, naši ľudia robia len DMS a zákazníci si toho cenia.

Hlavné výhody a funkcie riešenia v Cloudu

Klasická koncepcia obstarania a prevádzky IT riešení na vlastnej fyzickej či virtualizovanej infraštruktúre je stále významná a nájde si svojich zákazníkov, iní naopak preferujú umiestnenie svojich systémov na cloudovej infraštruktúre, ktorú priamo nevlastnia. Možností je viac a IXTENT je pre Vás pripravený navrhnúť a realizovať nasadenie systémov pre správu dát, dokumentov alebo procesov aj v cloudu.

Veľmi aktuálnym sa stáva presun IT infraštruktúry do cloudu poskytovaného globálnym partnerom – Microsoft Azure, Google Cloud Platform, Amazon AWS a ďalšie – týmto Vám odpadnú interné náklady na kompletnú internú infraštruktúru a zodpovednosť za dostupnosť je prenesená na poskytovateľa, zatiaľ čo máte stále pod plnou kontrolou administráciu a nastavenia aplikácií. Riešenie je ľahko škálovateľné a ponúkané SLA zaistí permanentnú dostupnosť služieb. Základný model cloudových služieb je infraštruktúra ako služba (IaaS) alebo alternatívne platforma ako služba (PaaS), kde PaaS zahŕňa okrem HW infraštruktúry aj operačné systémy, databázy, či middleware. Trojlístok modelov uzatvára softvér ako služba (SaaS), kde je v rámci cloudu ponúkané už kompletné riešenie pre koncového používateľa v podobe funkčnej aplikácie.

Pre stredné a malé organizácie je zaujímavá alternatíva tzv. Public cloudu, kde je možné využívať štandardizované a pred-pripravené riešenia pre manažment dokumentov alebo procesov. Nevýhodou je limitovaná možnosť individuálnych klientskych úprav, zatiaľ čo výhody predstavujú dostupnosť robustnej platformy s dôležitými funkciami za nízku cenu.

VYBERTE KONKRÉTNE RIEŠENIE

Súvisiace produkty